Informujemy w sieci o tym co wiemy.

Należy tu zwrócić uwagę, że wprowadzenie “kosztów operacyjnych” stanowi bardzo ważną przeróbkę w stosunku do dotychczas aktualnego rozporządzenia o rachunkowości ubezpieczeniowej, które zaliczało przyrost rezerwy na nie wypłacone odszkodowania oraz świadczenia i pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (z wyjątkiem rezerwy składek) przewidzianych statutem przedsiębiorstwa ubezpieczeń, skorygowanych o uczestniczenie…