1. wyksięgowanie z ewidencji w cenie ewidencyjnej (dokument wz – odmiana na zewnątrz)

Wartość sprzedanych surowców 731/ 311 Surowce

 

  1. zaksięgowanie sprzedaży w oparciu o strukturę VAT (FV) w cenach dystrybucji:

 

wartość Brutto Rozrachunki z nabywcami dwustu / 740 Wartość sprzedanych materiałów

/ 222 NAT należny

Wynik na sprzedaży materiałów Sk 740- Sk 741

Jeżeli cena ewidencyjna jest większa niż cena zakupu, to odchylenia są kredytowe (Ma konta 341).

Jeżeli cena ewidencyjna jest mniejsza niż cena zakupu, to anomalia są debetowe (Wn konta 341 ).

A zatem odchylenia można ustalić wtedy, podczas gdy mamy oraz dostawę i fakturę.

22-03-2013

Odchylenia OD Cen EWIDENCYJNYCH Tworzyw

Reklama internetowa

Przy zastosowaniu stałych kosztów ewidencyjnych zawarte w ciągu miesiąca zalicza się rozliczyć pomiędzy rozchód i stan tworzyw według wzorów:

 

1) obliczenie WSKAŹNIKA narzutów odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów

 

Op + Om x 100

W% = Mk + Mr

 

Op – odchylenia wg stanu początkowego

Om – odchylenia miesiąca (odchylenia bieżące)

Mk – stan końcowy materiałów

Mr – rozchód materiałów w danym okresie

czyli

Sk341

W% = Sk311 + Sk401 + Sk741Mr

 

2) obliczenie KWOTY odchyleń od cen ew. mater. przypadających na rozchód

 

Or = W% x Mr czyli

Or = W% x (Sk401+Sk741)

 

o tak obliczoną kwotę jest zaliczany skorygować nakłady zużycia surowców – konto 401 (na plus jeżeli już Sk741 jest Dt lub na minus jeżeli Sk741 jest Ct)

 

401 – Zużycie materiałów i energii

741 – Wartość sprzedanych materiałów

 

Jeżeli Sk341 Odchyl.od cen ew. materiałów przed rozliczeniem jest kredytowe (Ct), to obliczone anomalia księgujemy na stronie Dt (Wn) konta 341.

 

Jeżeli już Sk341 Odchyl.od kosztów ew. surowców przed rozliczeniem jest debetowe (Dt), to obliczone anomalia księgujemy na stronie Ct (Ma) konta 341.

 

wycena bilansowa Surowców

WbM = Sk 311 +/- Sk 341 + Sk(Dt) 300

(Surowce+SkDt 341-SkCt 341+SkDt Rozl.Zak.:Surowce w drodze)

Tagged on:         

Dodaj komentarz