Ewidencję wartości środków odpornych prowadzi się na dwóch kontach 010 i 071:

010 – Środki Ustabilizowane i 071 – Umorzenie środków trwałych

Do wyceny bilansowej środków odpornych jest członkiemkonać następującego obliczenia czytaj dalej:

Cena nabycia środka trwałego jest to cena zakupu powiększona o koszty zakupu (np. montowania, ubezpieczenia).

Przez wartość początkową rozumiemy

informacje internetowe

  1. w przypadku nabywania gotowych środków wytrzymałych – cenę nabycia czyli cenę zakupu powiększoną o nakłady zakupu

  2. w wypadku powstawania środków odpornych na skutek prac budowlano montażowych – wartość takichże zadań, wynikających z faktur obcych i dokumentów własnych obejmujących prace opracowane do momentu pokazania środka do korzystania

  3. w przypadku otrzymania środka w formie darowizny lub aportu – wartością początkową jest wartość rynkowa – czytaj więcej.

Tagged on:         

Dodaj komentarz