Fundusz prewencyjny są to wydzielone środki finansowe ubezpieczyciela przeznaczone na wspieranie bądź realizację przedsięwzięć lub konkretnych zadań zapobiegających powstawaniu szkodliwych zdarzeń losowych, ograniczających ich okresowość oraz intensywność i efektywne skutki.

 

Rezerwa na dywidendę dla akcjonariuszy ma na uwadze wyrównanie odchyleń wysokości dywidendy dla akcjonariuszy w poszczególnych latach, odchyleń powodowanych różnym (w szczególności złym) przebiegiem biznesu, dla zabezpieczenia jej na możliwie wysokim oraz nie zmienionym poziomie. Jest ona tworzona w latach, w jakich biznes ubezpieczeń zdobywa wyjątkowo szczęśliwe efekty majątkowe. Oprócz rezerwami gwarancyjnymi, jakikolwiek biznes ubezpieczeń powinien wyprodukować rezerwy odmiennego rodzaju, a otóż rezerwy zarezerwowane na normalne, obowiązujące oraz przyszłe pokrycie odszkodowań i prac ubezpieczeniowych. Rezerwy te, ponieważ tworzenie ich oparte jest na wymogach techniki wskazanego działu ubezpieczeń, noszą nazwę rezerw technicznych.

informujemy w sieci

 

Przymus ich kreacji wynika z podstawowej normy gospodarki finansowej przedsiębiorcy ubezpieczeń – współmierności dochodów (przychodów) oraz rozchodów (nakładów) z wskazanego okresu ubezpieczenia do okresu sprawozdawczego bądź obrachunkowego (ten ostatni zazwyczaj pokrywający się z wskazanym rokiem bilansowym). Chodzi tutaj przede wszystkim o to, jaka część przypisanych składek netto w czasie zawierania angaży ubezpieczenia datuje się na zobowiązania czasu sprawozdawczego albo obrachunkowego, a jaka część składek, odszkodowań i prac ubezpieczeniowych ma przypadać na przyszłe czasy odpowiedzialności przedsiębiorcy ubezpieczeń, wynikające z kontraktu ubezpieczenia.

Tagged on:         

Dodaj komentarz