L.PŁ. BEZOSOBOWE:

Kontraktu: Zapotrzebowania i umowy O DZIEŁO uregulowane są przepisami kodeksu cywilnego (Księga III tytuł 15 i 21).

Konwencja ZLECENIA- oznacza określone funkcji, jakie nie mają możliwość być świadczone pod nadzorem.

Umowa O DZIEŁO – w jej wyniku może powstać dzieło oraz powinno się już w informacji kontraktu dać gwarancję. O ile w umowie brak zapewnień, to będzie ona traktowana jak umowa zapotrzebowania.

W sytuacji podpisywania kontraktów cywilnoprawnych zleceniobiorca powinien złożyć zleceniodawcy pisemne oświadczenie.

 

 

 

 

DELEGACJE

 

Koszty DELEGACJI ewidencjonujemy na koncie 409 Pozostałe nakłady wg typu

Od 01-03-2013 wysokość prac jest następująca:

DIETA – 30zł

Ryczałt za NOLEG – 45zł (150% diety, czyli 30zł x 1,5)

Ryczałt na DOJAZD – 6zł ( 20% diety, czyli 30zł x 0,2)

Informujemy w sieci

Jeżeli pracodawca da pracownikowi wyższą niż określona rozporządzeniem dietę, to wówczas różnica tej kwoty nie stanowi dla niego kosztu podatkowego (kup), a dla pracownika jest przychodem opodatkowanym PDOF.

Pracodawca może też wypłacić mniejszą dietę.

 

Jeżeli zapewnione jest częściowe wyżywienie, to dieta ulega zmniejszeniu:

  1. jeżeli zapewnione jest śniadanie, to dieta jest 25% niższa

  2. jeśli zapewniony jest obiad, to dieta jest połowa niższa

  3. o ile zapewniona jest kolacja, to dieta jest 25% niższa

 

Jeżeli zapewnione jest całodobowe wyżywienie, to dieta nie przysługuje.

 

O ile delegacja ciągnie się krócej niż 8 h, to dieta nie przysługuje.

 

O ile delegacja trwa dłużej niż dobę, to za każdą dobę przysługuje dieta w całkowitej wysokości, a za niepełną, rozpoczętą dobę przysługuje stosownie:

  1. pięćdziesiąt procent diety, jeżeli trwa do 8 h

  2. maksimum diety, jeśli trwa powyżej 8 godzin.

 

Przykład: wypad 03-03 o godz. 7:00, powrót 10-03 o godz.10:00.

Pracownikowi przysługuje 7,5 diety, czyli 7,5 x 30zł = 225zł

 

Delegacja powinien być potwierdzona tylko w budżecie, ale jeżeli już nie potwierdzimy, to US może dochodzić, czy rzeczywiście pracownik eskapadę odbył.

Dodaj komentarz