Zasady amortyzacji.

Od roku 2007 uchwalono sposób amortyzacji   dla niedużych podatników, bez względu na takiego czy zaczynają czy kontynuują działalność, Nieznaczny Podatnik to firma, której profit, której dochód ze dystrybucji nie przekroczył w ubiegłym roku obrotowym 1 200 000 euro, czyli jest…

Wiadomości internetowe dla Ciebie.

Rezerwa na wyrównanie szkodowości (ryzyka) informujemy jest przeznaczona na wyrównanie wahań współczynnika szkodowości przez następne lata Ma zatem na celu zabezpieczenie podmiotu ubezpieczeń przed większymi wahaniami współczynnika szkodowości w przyszłych periodach obrotowych. Rezerwa ryzyka tworzona jest bowiem na ostatni dzień roku…

Informujemy w sieci o tym co wiemy.

Należy tu zwrócić uwagę, że wprowadzenie “kosztów operacyjnych” stanowi bardzo ważną przeróbkę w stosunku do dotychczas aktualnego rozporządzenia o rachunkowości ubezpieczeniowej, które zaliczało przyrost rezerwy na nie wypłacone odszkodowania oraz świadczenia i pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (z wyjątkiem rezerwy składek) przewidzianych statutem przedsiębiorstwa ubezpieczeń, skorygowanych o uczestniczenie…