Rezerwa na wyrównanie szkodowości (ryzyka) informujemy jest przeznaczona na wyrównanie wahań współczynnika szkodowości przez następne lata Ma zatem na celu zabezpieczenie podmiotu ubezpieczeń przed większymi wahaniami współczynnika szkodowości w przyszłych periodach obrotowych. Rezerwa ryzyka tworzona jest bowiem na ostatni dzień roku obrotowego (w odróżnieniu od innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, jakie, jak wiadomo, powstają na koniec każdego czasu sprawozdawczego).

 

 

Tworzona jest tylko dla ubezpieczeń działu II, z takim że dla grupy 14. tego działu “Kredyt” jej tworzenie jest obligatoryjne. Jednak w wypadku innych ekip posiada ona wykorzystanie wyłącznie dla tych ekip, w których występują albo mają okazję wystąpić kluczowe wahania współczynnika szkodowości. Rezerwy na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia służą na odszkodowania i świadczenia za szkody oraz wypadki powstałe w roku obrotowym bądź w latach poprzednich, jakie były zgłoszone ubezpieczycielowi, a posiadane informacje pozwalają bądź nie na ocenę wysokości odszkodowań i świadczeń.

 

Rezerwy te obejmują również odszkodowania i świadczenia za szkody oraz wypadki, które nie były jeszcze zgłoszone. Rezerwy szkodowe przeznaczone są zatem na wypłaty odszkodowań i świadczeń i związanych z nimi kosztów, powstałych w czasie sprawozdawczym lub w periodach poprzednich, jakie, zostały zgłoszone zakładowi ubezpieczeń, dla których zakończony był proces likwidacji, w rezultatu czego ustalono kwotę odszkodowań i świadczeń należnych ubezpieczonym albo uprawnionym, lecz nie dokonano ich wypłaty do zakończenia okresu sprawozdawczego; zostały zgłoszone zakładowi ubezpieczeń, dla jakich na finiszu okresu sprawozdawczego nie został zakończony proces likwidacji, ale posiadane informacje o szkodach oraz wypadkach pozwalają na wycenienie odległości odszkodowań i prac należnych ubezpieczonym albo uprawnionym.

 

Raz jeszcze były wznowione (otwarte np. z tytułu odwołania się ubezpieczonego bądź uprawnionego co do odległości odszkodowania lub świadczenia, bądź odmowy wypłacenia odszkodowania oraz świadczenia); zostały zgłoszone zakładowi ubezpieczeń, dla jakich na sam koniec czasu sprawozdawczego nie był zakończony proces likwidacji, ale posiadane informacje o szkodach i wypadkach nie umożliwiają kosztorys odległości odszkodowań oraz prac należnych ubezpieczonym albo uprawnionym; wystąpiły do końca okresu sprawozdawczego, lecz nie były zgłoszone zakładowi ubezpieczeń (tzn. szkody oraz wypadki nie zgłoszone i tym samym zakładowi ubezpieczeń nie słynne).

Tagged on:         

Dodaj komentarz