Od roku 2007 uchwalono sposób amortyzacji

 

 1. dla niedużych podatników, bez względu na takiego czy zaczynają czy kontynuują działalność,

Nieznaczny Podatnik to firma, której profit, której dochód ze dystrybucji nie przekroczył w ubiegłym roku obrotowym 1 200 000 euro, czyli jest to taki podmiot, jaki nie jest obowiązany do prowadzenia pełnej księgowości.

 

 1. dla dużych korporacji, początkujących działalność, w pierwszym roku podatkowym

Jeżeli chodzi o nowe korporacji, to możliwość ta nie tyczy się przedsiębiorców zakładających odmienną spółkę, jacy w roku jej kryteria, a także w ciągu 2 lat, licząc od finału roku uprzedniego rok kryteria:

 

– prowadzili działalność własnymi siłami bądź jako wspólnik spółki,

– działalność taką prowadził małżonek przedsiębiorcy i istniała między nimi wspólnota majątkowa.

Ulga ta polega na tym, że mamy możliwości JEDNORAZOWO zamortyzować środki stabilne zaliczone do ekip od 3 do 8 poza samochodów osobowych. Limit równy jest 50 000 euro (ponad dwustu 000 zł). Przy czym nie wlicza się do tegoż limitu odpisów amortyzacyjnych środków wytrzymałych, jakich wartość nie wykracza 3 500 PLN netto. Ulga ta ma charakter de minimis. Jest zaliczany pamiętać o tym firmy ubiegające się o inne rabaty, dotacje. Może się gdyż okazać, że jednorazowy odpis wykluczy możliwość otrzymania dotacji albo dokonania z pomocy publicznej (np. zwolnienie z podatku, rozłożenie podatku na raty). A zatem cała wsparcie jest limitowana i ogółem stanowi 50 000 euro.

Amortyzacja a dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej

 

O ile dofinansowanie nastąpiło wprost z Unii Europejskiej, to profit takiż jest zwolniony z podatku dochodowego. Amortyzacja wówczas nie jest nakładem uzyskania przychodu. Jeżeli już kupujemy środki trwałe za fundusze unijne, to profit z tego tytułu jest zwolniony z opodatkowania, jednakże amortyzacja środków odpornych zakupionych za te fundusze nie jest nakładem podatkowym (kosztem uzyskania przychodu). Przeliczenie odbywa się według wykładu euro ustalonego poprzez MF.

 

 1. Jeżeli marka zakupi środek solidny używany, to może zastosować INDYWIDUALNĄ stawkę amortyzacji. Środki stabilne zaliczone do ekip od 3 do 6 oraz 8 oraz samochodów, w tym osobowe samochody posiadają status wykorzystywanych jeśli udowodnimy, że zanim je zakupiliśmy, to były używane przez okres przynajmniej 6 miesięcy (np. kserokopia struktury od sprzedawcy).
  Z kolei budynki, budowle, lokale uznaje się za używane, jeśli wykażemy, że nim je zakupiliśmy zostały stosowane poprzez co najmniej 60 miesięcy (czyli 5 lat). Aczkolwiek ustawa mówi o prywatnej stawce amortyzacji, to określono w niej najmniejszy czas amortyzacji, który nie ma możliwość być krótszy niż:

  1. dla budynków, budynków, lokali – dziesięciu lat

  2. dla środków zaliczonych do ekip od 3 do 6 i 8:

– dwadzieścia cztery miesiące, w czasie gdy ich wartość początkowa jest mniejsza równa (<=) 25.000zł

– 36 miesięcy kiedy wartość początkowa zawiera się w przedziale <25.001zł-50.000zł>

– 60 miesięcy w innych przypadkach.

  1. dla środków przewozu – 30 miesięcy

Tagged on:         

Dodaj komentarz